Sporttimatkojen valmismatkaehdot

Valmismatkaehdot
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia sopimusehtoja. Sopimusehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. 
Sopimusehdot löytyvät Kuluttajaviraston sivuilta:


https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-matkapakettiehdot/ 

 

Sporttimatkojen ( PH Sporttimatkat ja TeisaSport ) ryhmämatkat.
Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähintään 8 matkustajaa tai tarjouksessa erikseen mainittu henkilömäärä ja jotka lähtevät yhteisillä matkajärjestelyillä samalla matkalle.

MATKATARJOUS / MATKAVAHVISTUS 
Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan liittyvät palvelut. Pyydettäessä toimitamme matkan tilaajalle/matkanjohtajalle myös erillisen matkavahvistuksen. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matkaehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös mahdolliset hinnan muutokset, mikäli ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi.

LASKUTUS
Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 20€ /laskutus. Jos lähetämme ryhmälle yhteisen kertalaskun, emme peri erillistä laskutuslisää. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta laskutuslisästä.

MATKAPAKETIN HINTA
Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka mainitaan matkatarjouksessa tai vahvistuksessa.

ARVONLISÄVERO
Mikäli matka sisältää arvonlisäveroa, se sisältyy matkan hintaan ja peritään verohallituksen ohjeiden mukaan. Arvonlisäveron osuus on arvonlisäverovelvollisille yrityksille vähennyskelpoinen.

NIMILISTA
Ryhmän lopullinen osallistujalista huone- ja hyttijakoineen, lähtöpaikkoineen sekä erityistoivomuksineen tulee toimittaa matkatoimistoomme viimeistään 5 viikkoa (sis. ryhmälennot) tai 4 viikkoa ennen matkan alkua, ellei toisin ole sovittu. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista matkatoimistolla on oikeus periä palveluhinnaston mukaiset kulut.

MATKALIPUT
Mahdolliset matkaliput ja voucherit kirjoitetaan ja toimitetaan tilaajalle normaalisti noin 7 päivää ennen lähtöpäivää ellei muuten ole sovittu. Asiakas on velvollinen tarkastamaan että lukumäärät ja tilatut palvelut ovat oikein.

TOIMISTOKULUT
Yleisten valmismatkaehtojen mukaiset toimistokulut muutos- ja peruutustapauksissa ovat 50 €/hlö, mikäli matka sisältää myös lennot 125 €/hlö.

PERUUTUSEHDOT
Nimenmuutokset ja peruutukset yli 30 vrk:ta ennen matkaa: 
Ryhmän voi kokonaisuudessaan peruuttaa ilman lisäkuluja varausmaksun lisäksi viimeistään 60 vuorokautta ennen matkan alkua. 30-45 vuorokautta ennen matkaa voi kuluitta peruuttaa 10 % alunperin varatuista paikoista, ellei tarjouksessa / matkalaskussa toisin mainita. Tämän ylittävistä peruutuksista peritään toimistokuluina 50 - 125 € / hlö + 
mahdolliset matkaa koskevat jo maksetut sitovat maksut. Yksittäisten matkustajien muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja. Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia. Peruutus ei ole kuluton, mikäli matkatoimisto on jo suorittanut matkaa koskevia sitä sitovia maksuja, kuten lentojen tai hotellien ennakkomaksuja tai ottelulippuja, joiden maksuja eivät palvelutuottajat palauta.
Ryhmälentovarauksen sisältävissä matkoissa ehdot voivat poiketa näistä ehdoista lentoyhtiöiden omista säännöistä johtuen. 

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin
(Lue myös kohta peruutukset alle kuukautta ennen matkaa):
a) mikäli matka peruutetaan vähintään 45 vuorokautta ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina 50 – 125 euroa. 
b) mikäli peruutus tapahtuu 44 – 14 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan peruutuskuluina 50 % matkan hinnasta. 
c) peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan peruutuskuluina 100 % matkan hinnasta. 
Peruutuskulujen lisäksi Sporttimatkoilla on oikeus veloittaa jo suoritetut matkaa koskevat sitovat maksut, kuten lentojen tai hotellien ennakkomaksuja tai ottelulippuja, joiden maksuja eivät palvelutuottajat palauta. Näistä kuluista on mahdollista hakea palautusta henkilökohtaisesta matkavakuutusta jota suosittelemme jokaiselle matkustajalle.

MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA LÄÄKÄRIN TAI VIRANOMAISEN TODISTUKSELLA
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on Sporttimatkoilla oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista Sporttimatkoille ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut, turnausmaksut).  
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.
Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta ja sen syystä viipymättä matkanjärjestäjälle ja toimitettava kahden viikon kuluessa selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Lääkärintodistus on oltava päivätty ennen matkan alkua ja siitä on selvästi käytävä ilmi, että matkustaja on estynyt lähtemään kyseiselle matkalle. 

LISÄPALVELUT JA TAKAISINMAKSUT
Matkustajan tulee suorittaa maksu mahdollisesti käyttämistään lisäpalveluista, jotka eivät sisälly matkan hintaan. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Matkustajalla ei ole myöskään oikeutta takaisinmaksuun, mikäli hän ei saavu lähtöpaikalle matkaohjelmassa ilmoitettuna aikana eikä ole peruuttanut matkaansa ennen lähtöä.

MATKAN TOTEUTUMINEN JA RYHMÄN KOON VAIKUTUS HINTAAN
Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttävää määrää matkustajia. Mikäli matkatarjous on laskettu tietyllä lähtijämäärällä ja matkan lopullinen lähtijämäärä on tarjouksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen.

MUUTOKSET
PH Sporttimatkat ja TeisaSport eivät vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja siksi kaikki aikataulut, hinnat, lähtöpäivät jne. ovat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

MATKAVAKUUTUS
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä. Mikäli kohdemaahan matkustaminen (mm. Venäjä) edellyttää matkustajavakuutusta, on matkustajan huolehdittava itse vakuutuksestaan. Suosittelemme myös Eurooppalaisen sairaanhoitokortin ottamista mukaan matkalle.

PASSI, VIISUMI JA ROKOTUKSET
Matkustajat ovat itse vastuussa passin ja rokotusten hankkimisesta. Euroopassa Suomen kansalaiset tarvitsevat viisumin tiettyihin entisiin IVY-maihin suuntautuvilla matkoilla (esim. Venäjä), Pohjois-Amerikkaan suuntautuvilla matkoilla tulee olla voimassa oleva ESTA. Suosittelemme myös polio- ja jäykkäkouristussuojan tarkistamista. Venäjälle matkustavan tulisi tarkistaa myös kurkkumätärokotuksen voimassaolo.

VALITUKSET
Mahdolliset matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle. Vahingonkorvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 viikkoa matkan päättymisen jälkeen ja matkanjärjestäjällä on aikaa 2 kk käsitellä valitus.

ERITYISEHDOT RYHMÄMATKOJEN MAKSUEHTOIHIN
PH Sporttimatkoilla ja TeisaSportilla on oikeus joko peruuttaa tai muuttaa tilausmatkan hintaa, mikäli mm. ryhmäkoko tai muut kirjallisesti esitetyt ehdot eivät täyty. Tämän voi tehdä myös myöhemmin kuin 21 vrk:ta ennen matkaa, jolloin muutoksesta on tiedotettava asiakkailleen muutoksista viipymättä.

Muilta osin noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja.

 

Turnaus-, leiri- ja ottelumatkojen erityisehdot
Sporttimatkojen ( PH Sporttimatkat ja TeisaSport ) järjestämiin turnaus-/leiri- ja ottelumatkoihin sovelletaan lisäksi alla olevia erityisehtoja ja valmismatkalakia.

VASTUU SOPIMUKSEN TÄYTTYMISESTÄ
Matkanjärjestäjä vastaa järjestämiensä valmismatkojen sopimuksen mukaisuudesta ja matkustajille matkoista annettavista tiedoista valmismatkalain mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä.

MATKATOIMISTON VASTUU TURNAUKSEN JÄRJESTÄJIEN PALVELUISTA
Matkatoimisto ei vastaa välittämistään turnausjärjestäjien järjestämistä palveluista, kuten otteluista, turnausjärjestäjän järjestämistä kuljetuksista, aterioista tai majoituksista. Mikäli turnausjärjestän palveluissa ilmenee puutteita, ensisijainen korvausvastuu on palveluiden tuottajalla (turnausjärjestäjällä). Matkatoimisto avustaa mahdollisissa ongelma-ja/tai riitatilanteissa.

TURNAUSOHJELMAT JA AIKATAULUT
Matkanjärjestäjä ei vastaa turnausten peruuntumisesta, ajankohdan- tai paikan muuttumisesta eikä turnausohjelmassa olevista mahdollisista virheistä, eikä niiden asiakkaille mahdollisesti aiheuttamista kuluista tai ansionmenetyksistä.

MATKUSTUSASIAKIRJAT JA MATKUSTUSLUVAT
Joukkue on velvollinen huolehtimaan että kaikilla matkustajilla on voimassaolevat vaadittavat matkadokumentit sekä mahdolliset ilman omaa vanhempaa matkustavien alaikäisten matkustusluvat.

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA MAKSUEHDOT
Ryhmää sitova sopimus syntyy, kun ryhmän yhteyshenkilö vahvistaa hyväksyvänsä Sporttimatkoilta saadun matkapaketin. Vahvistuksen jälkeen lähetetään yhdyshenkilölle matkalasku. Varausmaksu tulee suorittaa ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti.
Varausmaksua ei palauteta mikäli asiakas peruu matkan.
Loppuerä on suoritettava viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua tai tarjouksessa mainittuina ajankohtina.
Mikäli matkan sitova vahvistus tehdään myöhemmin kuin 30 vrk ennen matkan alkua, niin matkapetin hinta maksetaan heti kertasuorituksena.  
Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, on matkajärjestäjällä oikeus peruuttaa varaus.

RYHMÄN YHTEYSHENKILÖ
Ryhmä ilmoittaa matkan varaamisen yhteydessä matkanjärjestäjälle yhteyshenkilön joka toimii ryhmän edustajana ennen matkaa, matkan aikana sekä matkan jälkeen. Matkanjärjestäjä sopii matkaohjelmaan tai matkan sisältöön liittyvistä seikoista ryhmän nimeämän yhteyshenkilön kanssa.

TAKAISINMAKSUT
Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun palveluista, jotka hän on jättänyt käyttämättä.

MATKANJÄRJESTÄJÄN MUUTOSOIKEUDET
Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen siitä riippumattomista syistä ja vähäisen osanottajamäärän vuoksi muuttaa majoituspaikkaa, kulkuneuvoja, aikatauluja ja muita matkajärjestelyjä, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle niin pian kuin mahdollista; ja muutoksista vähäisen osanottajamäärän vuoksi valmismatkaehtojen mukaisesti.
Tarjouksemme ja vahvistuksemme hinnat perustuvat niiden päiväyspäivänä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja hintatasoon. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot). Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia matkatarjouksen lähettämisen aikaan  voimassa ollutta valuuttakurssia. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Matkanjärjestäjä ei vastaa kolmansien osapuolien esitteissä tai muissa julkaisuissa olevista mahdollisista virheellisistä tiedoista tai painovirheistä.

PH Sporttimatkat ja TeisaSport.
 

Sporttimatkat.fi

Puusepänkatu 5, 13110 HÄMEENLINNA
 

Pertti Helmi - Jalkapallo ja muut lajit

044 0101 702
pertti.helmi@sporttimatkat.fi
 

Teijo Räsänen - Jääkiekko ja muut lajit

Rautatienkatu 52 B

13210 Hämenlinna

040 5501 860
teijo.rasanen@sporttimatkat.fi 

VALMISMATKAEHDOT